onsdag 14 november 2012

Radio Houdi

Jag tar ett kort steg ur min dvala för att plugga den roliga, intressanta och träffsäkra podkasten Radio Houdi

Har du ett intresse för Skepticism och/eller ateism och ännu inte kollat in Radio Houdi så gör det redan idag

onsdag 6 juni 2012

Citat: Koranen

När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och [villighet att] förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred. - Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.
- Koranens Sura 9:5

onsdag 7 mars 2012

Recension: Kort om Humanism

Kort om Humanism

Av Stephen Law

Boken är precis vad titeln säger "Kort om", men det är inte på något sätt negativt. Till skillnad från mina vanliga böcker som ofta är långa och fyllda med svårforcerad data, så avverkade man den här på några kvällar. Formatet och omfattningen passar nog faktiskt utmärkt som en slags parlör för ateist diskussioner, kapitlen är korta och väldigt kärnfulla.

När jag själv är i diskussioner med troende så glider jag ofta över på vetenskapliga argument och försvinner in i detaljerna. Även om man då kanske har rätt i sak, och kanske rentav "vinner" diskussionen, så ligger vetenskaplig argumentation ofta så långt ifrån de värderingar de troende har för sin tro. Därför är ofta vetenskapsargumentation dömd att misslyckas när det gäller att faktiskt förändra någons synsätt. Argumenten som boken för fram är mer av en filosofisk karaktär och från ett högre perspektiv, det kan vara mer produktivt att inte dyka för djupt in i detaljerna. De kapitel som avhandlar argumenten mot en gud innehåller också väl formulerade motargument som man kan komma att ställas inför vid en diskussion.

Definitionerna för vad det innebär att vara ateism och vad det innebär att vara humanist är vanligtvis till ganska stor del överlappande. Och i boken läggs relativt stor vikt på att argumentera för ett ateistiskt synsätt, och därmed den delen av humanism. Men när det kommer till att faktisk definiera humanism så blir beskrivningarna av naturliga skäl lite "luddiga" och kan rentav kännas ryggradslösa. Att vara humanist innebär att man värderar individens friheter och rättigheter, där i också rätten att själv definiera sin egen syn humanism. Så det kan kännas lite märkligt när en ansenlig del av boken, som heter "kort om humanism" läggs på att argumentera mot begreppet gud, men samtidigt säger att man egentligen inte behöver vara ateist/agnostiker för att vara humanist. Kanske borde boken döpas om till Kort om ateism för att vara mer träffande?`

Sammanfattningsvis så är det en mycket intressant liten bok, jag kan lätt föreställa mig att jag kommer plocka upp och snabbläsa några kapitel ur den när jag skall förbereda mig för någon religiös diskussion. Många av argumenten skulle jag personligen vilja dyka djupare i, men då skulle nog inte boken längre kunna kallas "kort om"

Du hittar boken på bokus

http://www.bokus.com/bok/9789186061197/kort-om-humanism/

eller direkt från fri-tanke

http://www.fritankesmedja.se/books/kort-om-humanism

Ps. När jag läste boken fick jag höra synpunkter om att boken verkade vara "precis för mig", att den korta beskrivningen på baksidan sammanfattade min egen livsåskådning. Det går heller inte att säga emot, jag tror inte jag hade egentligen någon minsta invändning mot något i boken. Vad jag vill ha sagt är att jag, och alla andra, bör ta sig tid och ork att sätta sig in i andras perspektiv ibland också. Det är den enkla vägen att bara ta till sig synsätt som stämmer överrens med det man redan tycker, riktig insikt får man först när man ser alls synvinklar. Ds.

tisdag 28 februari 2012

Pånyttfödelse

För ett tag sedan tog Christer Sturmark (Ordförande i Humanisterna, förläggare på Fri tanke förlag och kanske Sveriges främsta ateist) kontakt med oss här på bloggen. Han undrade om vi hade lust att på prov skriva en recension om en bok. Även om bloggen har legat i dvala i lite drygt två år så har det ofta känts som att det kunde vara dags att ta tag i skrivandet igen. Med lite tur kanske det här kan var det som behövs för en nytändning.

tisdag 9 februari 2010

Religion viktigare än jämställdhet

Läste idag en artikel i metro om en muslimsk man som fått sin akassa indragen pga att han vägrat ta sin blivande kvinnliga chef i handen, och därmed inte fått jobbet. Och utifrån det så drog akassan enligt rutin in ersättningen eftersom han pga sitt beteende inte fått jobbet.

En kort version av artikeln finns här: http://www.metrojobb.se/artikel/se/article/tt/2010/02/08/halsningsdom/index.xml

Jag måste säga att det är ytterst tragiskt att religionen står över våra regler om jämställdhet. Domstolen valde att ge mannen rätt emot akassan. Hade han inte varit muslim hade han inte fått rätt, men nu ansåg domstolen att hans religiösa uppfattning legitimerade att han på ett negativt och nedvärderande sätt särbehandlade sin kvinnliga chef.

Det är helt klart ett hot mot rättssäkerheten att domstolarna låter individer stå bredvid lagen pga sina religiösa uppfattningar. Om man får diskriminera och nedvärdera kvinnor för att man anser det vara en del av sin religion, varför skulle då inte tex hedersmord också vara okej?

fredag 8 januari 2010

Bibeln och jämställdhet

Ofta talar jag om hur religionen är bakåtsträvande och försöker hindra utvecklingen. Av naturliga skäl så blir det ofta ur ett tekniskt perspektiv, där jag menar att vi ligger långt efter i den tekniska utvecklingen pga religionens ständiga motarbetande.

Men inte bara i teknikens värld är religionerna bakåtsträvande. Redan från start har tex kristendomen underminerat människo- och djurrättsfrågor, likväl som jämställdhetsarbetet för kvinnors lika värde som männens.

I Nya Testamentet hittar vi Första Korinthierbrevet som ganska bra speglar bibelns ställningstagande för kvinnorna. Citatet är från 14:33 till 14:35:
Gud är inte oordningens Gud utan fridens.
Liksom överallt i de heligas församlingar
skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna: de har inte lov att tala utan skall underordna sig, som också lagen säger.
Om de vill ha reda på något skall de fråga sina män när de har kommit hem, för det passar sig inte för en kvinna att tala vid sammankomsten.